Israëlitische Begrafenis Vereeniging - Frechie Stichting

Maatschappelijke zetel

Putse Weg 36
4645 RJ Putte
Nederland

Secretariaat en correspondentieadres

Jozef de Hasquestraat 7
2000 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 239 2105
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Openingsuren/Opening hours/Heures d'ouverture

9.00 - 13.00 uur, vanaf maandag t/m vrijdag (behalve op Joodse feestdagen)
9am - 1pm Monday till Friday (except on Jewish Holidays)
9.00 - 13.00 heures, du Lundi à Vendredi (sauf Fêtes Juives)

Bij dringende gevallen / In case of urgence / En cas d'urgence:  +32 (0)477 92 32 02

Bestuur

Voorzitter: mevr. Vera Drilsma
Secretaris: dHr. Bertil Mooleman
Penningmeester: dHr. Joël Gemeiner